Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

10/2011

Регламент относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

НАРЕДБА № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.86 от 3 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2012г.

Пълен текст на регламента

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента