Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Директиви и Регламенти

Списък на Директивите и Регламентите на ЕО

Search by keywords

Търсене по етап

Search by type

814/2013

Изисквания за екопроектиране за водоподгреватели и топлоакумулиращи резервоари за гореща вода


90/385/EEC

Активни имплантируеми медицински изделия


910/2014

Електронна идентификация и удостоверителни услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар


92/42/EEC

Изисквания за ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво


93/42/EEC

Медицински изделия


94/62/EC

Опаковки и отпадъци от опаковки


97/67/EC

Пощенски услуги в Общността


98/70/EC

Качество на бензиновите и дизеловите горива


98/79/EC

Диагностични медицински изделия in vitro


98/83/EC

Качество на водите, предназначени за консумация от човека


99/31/EC

Депониране на отпадъци