Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Десета юбилейна международна конференция на тема: "Стандартизацията и свързаните с нея дейности – фактори за международно и балканско сътрудничество"

**Десета юбилейна международна конференция на тема: „Стандартизацията и свързаните с нея дейности – фактори за международно и балканско сътрудничество”**
Българският институт за стандартизация, съвместно с Технически университет – София, Българския съюз на стандартизаторите и със съдействието на Балкански координационен комитет е домакин на Десета юбилейна международна конференция на тема: „Стандартизация и свързаните с нея дейности – фактори за международно и балканско сътрудничество”. Тя ще се проведе на **13 и 14 септември**, **2013 г. в гр. Созопол, ул. „Лазурен бряг”, № 7, в учебната спортно–оздравителна база на Техническия университет – София.**
От Българския институт за стандартизация като един от съпредседателите участва г-жа Ирен Дабижева, изпълнителен директор на института.
Участниците в конференцията ще бъдат запознати с правилата и процедурите за работа по стандартизация, както и с ролята и функциите на организациите от националната инфраструктура по качество, ще бъде представена ползата от стандартите за повишаване ефективността и конкурентоспособността на предприятията.
Основните тематични направления и свързаните с тях фактори за международно и балканско сътрудничество ще са в основата на докладите на лекторите.
Една от основните цели на БИС е ясно да заяви, че е институцията, която е отговорна за дейността по стандартизация и може да дава информация и да оказва съдействие по въпроси, свързани с разработването на стандарти. Темата на конференцията е знак, че прилагането на стандартите е важен фактор за развитието на предприятията, показател за качеството на продуктите и управлението, за усъвършенстването на технологичните и производствените процеси, както и за използването на най-новите достижения на науката. Наша основна задача е да предоставим на участниците достатъчно информация за дейността и услугите на БИС. Целта е да се осъзнае необходимостта от уеднаквяването на българските национални стандарти с европейските като едно от най-важните условия за осигуряване на достъп на българския бизнес до европейските пазари. Един европейски стандарт заменя 33 различни национални стандарти и създава достъп до пазара на над 590 милиона потребители.
Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация в България и се стреми да обединява интереса на цялото общество чрез езика на стандартите, който вече е във фокуса на обществото.
Желаещите да участват е необходимо най-късно **до 30.06.2013 г.** да се обърнат към:
Ивелина Никова
тел. +359 2 81 74 571
e-mail: [ivelina.nikova@bds-bg.org ]()
**[Покана](/images/upload/Novini/Pokana-Standartizacia-2013.pdf)**