Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Декларации по отношение на околната среда

Бр.4/2022 г. Декларации по отношение на околната среда

В този брой представяме важни стандарти за декларации по отношение на околната среда (т. нар. екодекларации), определящи ръководните принципи за разработване и използване на екоетикети и екодекларации. Разказваме и как се оценява водния отпечатък, и важни за устойчивото строителство чрез екоетикетиране стандарти.