Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ЕРГ 16

Криминалистични изследвания и практики

Активен

Подкомитет

Надя Рангелова

Десислава Гуленова

+359 2 817 4581

desislava.gulenova@bds-bg.org

Основополагащи стандарти, околна среда и услуги

Обект и област на приложение

Стандартизация в областта на:
- Откриването, фиксирането и изземването на различни видове веществени доказателства от местопроизшествието, документиране и пакетирането на веществени доказателства за нуждите на криминалистичните изследвания и лабораторните анализи и тяхното съхранение;
- Документирането и проследимостта на резултатите от криминалистичните изследвания и лабораторните анализи на различните видове веществени доказателства;
- Оценката и интерпретирането на резултатите от криминалистичните изследвания и лабораторните анализи в светлината на конкретния случай;
- Отчитането на резултатите и формулиране на експертното заключение от криминалистичните изследвания и лабораторните анализи и унифициране на приложната документация;
- Хармонизиране на основните принципи и изисквания за работа и съхранение на веществени доказателства с цел гарантиране на тяхната цялост и запазване на процесуалната им стойност;
- Хармонизирането на изискванията за създаване, попълване, поддръжка и използване на криминалистичните бази данни.

Факти и цифри

4

Нови проекти

2

Публикувани стандарти

0

Срещи

6

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 419

Криминалистични изследвания и практики


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 419

Криминалистични изследвания и практики


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 272

Криминалистични изследвания


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 272

Криминалистични изследвания


Източник: ISO

Член - наблюдател