Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ЕРГ 11

Сигурност на обществото и гражданите

Обект и област на приложение

Стандарти за сигурност в следните направления: Сигурност на гражданите (организирана престъпност, тероризъм, експлозиви, химично, биологично, радиационно и ядрено въздействие (CBRN), Сигурност на инфраструктури и съоръжения - пътища, пристанища, летища, жп гари, мостове, заводи (проектиране на сгради – архитектурна и конструктивна част, енергийни и транспортни комуникационни мрежи, видео наблюдение, доставчици/вериги за доставки на стоки и услуги), Гранично-пропускателна сигурност - интегрирано управление на граници (сухопътна граница - пропускателни пунктове, морска граница, въздушна граница), Сигурност и безопасност в кризисни ситуации (природни бедствия – загуба на човешки живот, имущество, щети върху околната среда; пандемии, въздействащи върху здравето на хората и икономиката; производствени аварии/технологични бедствия; социално-икономически, геополитически, културни и екологични рискове, планиране и подготовка за действие при кризисни ситуации и ситуации, застрашаващи обществената и/или гражданска сигурност, реагиране при спешни ситуации, мерки за възстановяване). Други: управление на сигурността при провеждане на мероприятия от произволен характер, вериги за доставки на технологии за сигурност, продукти и/или материални стоки със значима стойност, в т.ч. сервизни компоненти, критерии за оценка на методи и средства за борба с фалшифицирането на материални стоки/продукти, процедури и/или процеси, свързани със защита на самоличността и на друга информация за лична идентификация, вкл. пренос на информация в/между защитени информационни среди, процеси, продукти и услуги (оборудване, комуникации, информационен поток, стоки, транспорт, енергия, защита на имущество и културното наследство) в защита на правата на гражданите и др., вкл. теми, възложени с мандат М/487 от 17.02.2011 на ЕК

Факти и цифри

0

Нови проекти

0

Публикувани стандарти

0

Срещи

0

Членове