Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ЕРГ 10

Управление на иновации

Активен

Подкомитет

Емил Коматичев

Петър Лозев

+359 2 817 4539

petar.lozev@bds-bg.org

Основополагащи стандарти, околна среда и услуги

Обект и област на приложение

Стандартизация в областта на иновациите, включваща терминология и изисквания към процеси, продукти, услуги в областта на управлението на иновациите - определяне на изисквания и уеднаквяване на практиките по отношение на средствата, методите, подходите и оценяване на съответствието при развойната дейност и при внедряване на иновации

Факти и цифри

3

Нови проекти

19

Публикувани стандарти

0

Срещи

15

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 389

Управление на иновации


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 389

Управление на иновации


Източник: CEN

Активен член