Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ЕРГ 9

Изпитване на метали

Активен

Подкомитет

Митко Минков Миховски

Снежана Петрова

+359 2 817 4542

snezhana.petrova@bds-bg.org

Машиностроене и транспорт

Обект и област на приложение

Стандартизиране на методите за механично изпитване, включително проверка и калибриране на средствата, които се използват за определяне на свойствата на метални материали

Факти и цифри

20

Нови проекти

222

Публикувани стандарти

0

Срещи

9

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 459/SC 1

Методи за изпитване на стомана (различни от тези за химичен анализ)


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 459/SC 1

Методи за изпитване на стомана (различни от тези за химичен анализ)


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 164

Механично изпитване на метали


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 164

Механично изпитване на метали


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 164/SC 2

Изпитване на еласто-пластичните свойства


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 164/SC 2

Изпитване на еласто-пластичните свойства


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 164/SC 3

Изпитване на твърдост


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 164/SC 3

Изпитване на твърдост


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 164/SC 4

Изпитване на якост - Разрушаване (F), Ударна жилавост (с махало-P), Разкъсване (Т)


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 164/SC 4

Изпитване на якост - Разрушаване (F), Ударна жилавост (с махало-P), Разкъсване (Т)


Източник: ISO

Член - наблюдател