Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ЕРГ 6

Запалки

Активен

Подкомитет

Елена Георгиева

+359 2 817 4594

elena.georgieva@bds-bg.org

Строителство, строителни конструкции и материали

Обект и област на приложение

Стандарти отнасящи се за запалки, целящи осигуряване на безопасност в приемлива степен при нормалната им употреба или при предвидима неправилна употреба на запалките от ползвателите

Факти и цифри

2

Нови проекти

8

Публикувани стандарти

0

Срещи

1

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 355

Запалки


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 355

Запалки


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS H22

Запалки за пушачи и кибрит


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS H22

Запалки за пушачи и кибрит


Източник: CEN

Активен член