Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ЕРГ 4

Надеждност

Активен

Подкомитет

проф. Георги Тасев

Антоанета Константинова Божкова

+359 2 817 4583

antoaneta.bozhkova@bds-bg.org

Машиностроене и транспорт

Обект и област на приложение

Надеждност и оценка на риска

Факти и цифри

13

Нови проекти

100

Публикувани стандарти

0

Срещи

4

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CLC/SR 56

Надеждност


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 56

Надеждност


Източник: CENELEC

Активен член

TC 56

Надеждност


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 56

Надеждност


Източник: IEC

Член - наблюдател