Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ЕРГ 2

Техническа документация

Активен

Подкомитет

доц. д-р инж. Георги Станчев

Гергана Петкова Илиева

+359 2 817 4567

gergana.ilieva@bds-bg.org

Машиностроене и транспорт

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на техническата документация

Факти и цифри

15

Нови проекти

675

Публикувани стандарти

0

Срещи

6

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/SS F01

Технически чертежи


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS F01

Технически чертежи


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS F16

Графични символи


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS F16

Графични символи


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS I17

Oбщи изисквания по отношение на машините (включително безопасност)


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS I17

Oбщи изисквания по отношение на машините (включително безопасност)


Източник: CEN

Активен член

CLC/SR 3

Информационни структури, документация и графични символи


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 3

Информационни структури, документация и графични символи


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 3C

Графични символи за използване на устройства


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 3C

Графични символи за използване на устройства


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 3D

Характеристики и класове на продуктите и тяхната идентификация


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 3D

Характеристики и класове на продуктите и тяхната идентификация


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 16

Основни принципи и принципи за безопасност на интерфейс човек-машина, маркировка и маркировка за идентификация


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 16

Основни принципи и принципи за безопасност на интерфейс човек-машина, маркировка и маркировка за идентификация


Източник: CENELEC

Активен член

ISO/TC 10

Техническа документация на продукта


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 10

Техническа документация на продукта


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 10/SC 8

Конструкторска документация


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 10/SC 8

Конструкторска документация


Източник: ISO

Член - наблюдател

TC 3

Информационни структури и елементи, принципи за идентификация и маркировка, документация и графични символи


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 3

Информационни структури и елементи, принципи за идентификация и маркировка, документация и графични символи


Източник: IEC

Член - наблюдател

CEN/Guides


Източник: CEN
Активен член

CEN/Guides


Източник: CEN

Активен член