Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ЕРГ 1

Прахова металургия

Активен

Подкомитет

Димитър Коларов

Елена Георгиева

+359 2 817 4594

elena.georgieva@bds-bg.org

Строителство, строителни конструкции и материали

Обект и област на приложение

Стандартизация в областта на прахово металургичните материали, свързана с термини и определения, вземане на проби, методи за изпитване и изисквания към материалите

Факти и цифри

6

Нови проекти

187

Публикувани стандарти

0

Срещи

2

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/SS M11

Прахова металургия


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS M11

Прахова металургия


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 119

Прахова металургия


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 119

Прахова металургия


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 119/SC 2

Методи за вземане на проби и изпитване на прахове (включително прахове за твърди сплави)


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 119/SC 2

Методи за вземане на проби и изпитване на прахове (включително прахове за твърди сплави)


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 119/SC 3

Методи за вземане на проби и изпитване на спечени метални материали (с изключение на твърди сплави)


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 119/SC 3

Методи за вземане на проби и изпитване на спечени метални материали (с изключение на твърди сплави)


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 119/SC 4

Методи за вземане на проби и изпитване на твърди сплави


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 119/SC 4

Методи за вземане на проби и изпитване на твърди сплави


Източник: ISO

Член - наблюдател