Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-0/ПС-27

Oрганични замърсители (катрани) в генераторни газове от биомаса. Устойчиво производство на биомаса за енергийни приложения. Природен газ и биометан за употреба в транспорта и биометан за нагнетяване в тръбопроводи за природен газ.

Активен

Подкомитет

Лилия Костова

+359 2 817 4544

lilia.kostova@bds-bg.org

Химия

Обект и област на приложение

Стандартизация в областите на органични замърсители (катрани) в генераторни газове от биомаса; устойчиво производство на биомаса за енергийни приложения; природен газ и биометан за употреба в транспорта и биометан за нагнетяване в тръбопроводи за природен газ

Факти и цифри

8

Нови проекти

12

Публикувани стандарти

0

Срещи

1

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 363

Органични замърсители (катрани) в генераторни газове от биомаса


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 363

Органични замърсители (катрани) в генераторни газове от биомаса


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 383

Устойчиво производство на биомаса за енергийни приложения


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 383

Устойчиво производство на биомаса за енергийни приложения


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 408

Природен газ и биометан за употреба в транспорта и биометан за нагнетяване в тръбопроводи за природен газ


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 408

Природен газ и биометан за употреба в транспорта и биометан за нагнетяване в тръбопроводи за природен газ


Източник: CEN

Активен член