Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-0/ПС-25

Стандарти в сектор услуги

Активен

Подкомитет

Петър Лозев

+359 2 817 4539

petar.lozev@bds-bg.org

Основополагащи стандарти, околна среда и услуги

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на консултантските услуги

Факти и цифри

0

Нови проекти

16

Публикувани стандарти

0

Срещи

0

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 374

Услуги за подпомагане на бизнеса


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 374

Услуги за подпомагане на бизнеса


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 381

Услуги, свързани с управленско консултиране


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 381

Услуги, свързани с управленско консултиране


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 450

Минимални изисквания за ангажираност на пациента в предоставянето на концентрирана върху човека здравна грижа


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 450

Минимални изисквания за ангажираност на пациента в предоставянето на концентрирана върху човека здравна грижа


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS A99

Услуги - Неопределени


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS A99

Услуги - Неопределени


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 449

Качество на грижите за възрастни хора


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 449

Качество на грижите за възрастни хора


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 448

Погребални услуги


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 448

Погребални услуги


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 435

Професионални услуги за татуировки


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 435

Професионални услуги за татуировки


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 416

Оценка на здравния риск при работа с химикали


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 416

Оценка на здравния риск при работа с химикали


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 414

Остеопатия и услуги, предоставяни от лекари-остеопати


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 414

Остеопатия и услуги, предоставяни от лекари-остеопати


Източник: CEN

Активен член