Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-0/ПС-21

Измерване на промишлени процеси, управление, автоматизация

Активен

Подкомитет

Сийка Златанова

+359 2 817 4559

siika.zlatanova@bds-bg.org

Eлектротехника, електроника и далекосъобщения

Обект и област на приложение

Измерване на промишлени процеси, управление, автоматизация, системни аспекти, устройства и анализи на процеси, промишлени мрежи, интеграция на промишлени системи

Факти и цифри

153

Нови проекти

752

Публикувани стандарти

0

Срещи

0

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CLC/TC 65X

Измерване, управление и автоматизация на промишлени процеси


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 65X

Измерване, управление и автоматизация на промишлени процеси


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 93

Автоматизация на проектирането


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 93

Автоматизация на проектирането


Източник: CENELEC

Активен член

TC 65

Измерване, управление и автоматизация на промишлени процеси


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 65

Измерване, управление и автоматизация на промишлени процеси


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 65/SC 65A

Системни аспекти


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 65/SC 65A

Системни аспекти


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 65/SC 65B

Устройства за измерване и управление


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 65/SC 65B

Устройства за измерване и управление


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 65/SC 65C

Промишлени мрежи


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 65/SC 65C

Промишлени мрежи


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 65/SC 65E

Устройства и интегриране в корпоративни системи


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 65/SC 65E

Устройства и интегриране в корпоративни системи


Източник: IEC

Член - наблюдател