Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-0/ПС-20

Силова електроника, механични конструкции за електронни съоръжения, авиационна и космическа техника

Активен

Подкомитет

Десислава Божкова

+359 2 817 4557

desislava.bozhkova@bds-bg.org

Eлектротехника, електроника и далекосъобщения

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на силовата електроника, преобразуватели и съединители, а в областта на авиационната и космическата техника - лампи с нажежаема жичка, съединители и инструменти за кримпване и присъединяване

Факти и цифри

42

Нови проекти

661

Публикувани стандарти

0

Срещи

0

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 367

Тестери за наличие на алкохол при издишване


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 367

Тестери за наличие на алкохол при издишване


Източник: CEN

Активен член

CLC/BTTF 116-2

Заключващи устройства в автомобили срещу пияни шофьори


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/BTTF 116-2

Заключващи устройства в автомобили срещу пияни шофьори


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/BTTF 69-3

Сигнални системи за трафик на пътища


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/BTTF 69-3

Сигнални системи за трафик на пътища


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 48B

Съединители


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 48B

Съединители


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 48D

Механични конструкции за електронни съоръжения


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 48D

Механични конструкции за електронни съоръжения


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 22X

Силова електроника


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 22X

Силова електроника


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 107X

Управление на процеси в авиацията


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 107X

Управление на процеси в авиацията


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 97

Електрически инсталации за осветление и сигнализация на летища


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 97

Електрически инсталации за осветление и сигнализация на летища


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 48

Електромеханични компоненти и механични конструкции за електронни съоръжения


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 48

Електромеханични компоненти и механични конструкции за електронни съоръжения


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 107

Управление на процеси в авиацията


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 107

Управление на процеси в авиацията


Източник: CENELEC

Активен член

TC 48/SC 48B

Съединители


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 48/SC 48B

Съединители


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 48/SC 48D

Механични части за електрически и електронни съоръжения


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 48/SC 48D

Механични части за електрически и електронни съоръжения


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 22

Силови електронни системи и съоръжения


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 22

Силови електронни системи и съоръжения


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 97

Електрически инсталации за осветление и сигнализация на летища


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 97

Електрически инсталации за осветление и сигнализация на летища


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 107

Управление на процеси в авиацията


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 107

Управление на процеси в авиацията


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 22/SC 22E

Стабилизирани източници на захранване


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 22/SC 22E

Стабилизирани източници на захранване


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 22/SC 22F

Силова електроника за електропреносни и разпределителни системи


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 22/SC 22F

Силова електроника за електропреносни и разпределителни системи


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 22/SC 22G

Полупроводникови преобразуватели за системи за електрозадвижвания с регулируема скорост


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 22/SC 22G

Полупроводникови преобразуватели за системи за електрозадвижвания с регулируема скорост


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 22/SC 22H

Непрекъсваеми захранващи системи


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 22/SC 22H

Непрекъсваеми захранващи системи


Източник: IEC

Член - наблюдател