Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-0/ПС-19

Електронни елементи и електронни устройства

Активен

Подкомитет

Венцислав Костов

+359 2 817 4558

vencislav.kostov@bds-bg.org

Eлектротехника, електроника и далекосъобщения

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на електронни елементи (резистори, кондензатори, полупроводникови елементи, интегрални схеми и др.), печатни платки, електронни устройства, безопасност на измервателни, контролни и лабораторни уреди, измервателни устройства за електрически и електромагнитни величини

Факти и цифри

209

Нови проекти

2120

Публикувани стандарти

0

Срещи

0

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CLC/SR 47

Полупроводникови устройства


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 47

Полупроводникови устройства


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 47A

Интегрални схеми


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 47A

Интегрални схеми


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 47D

Механични части за полупроводникови устройства


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 47D

Механични части за полупроводникови устройства


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 47E

Дискретни полупроводникови устройства


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 47E

Дискретни полупроводникови устройства


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 47F

Микро-електромеханични системи


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 47F

Микро-електромеханични системи


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 85X

Измервателни уреди за електрически и електромагнитни величини


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 85X

Измервателни уреди за електрически и електромагнитни величини


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 85

Измервателни уреди за електрически и електромагнитни величини


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 85

Измервателни уреди за електрически и електромагнитни величини


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 91

Технология на електронните елементи


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 91

Технология на електронните елементи


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 49

Пиезоелектрични материали и диелектрици. Устройства за честотен контрол


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 49

Пиезоелектрични материали и диелектрици. Устройства за честотен контрол


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 33

Силови кондензатори и техните приложения


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 33

Силови кондензатори и техните приложения


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 40XA

Кондензатори и компоненти за подтискане на смущения


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 40XA

Кондензатори и компоненти за подтискане на смущения


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 40XB

Резистори


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 40XB

Резистори


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 40

Кондензатори и резистори за електронни съоръжения


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 40

Кондензатори и резистори за електронни съоръжения


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 86

Влакнеста оптика


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 86

Влакнеста оптика


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 86A

Оптични влакна и кабели с оптични влакна


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 86A

Оптични влакна и кабели с оптични влакна


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 86BXA

Влакнесто-оптично свързване, пасивни и свързащи компоненти


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 86BXA

Влакнесто-оптично свързване, пасивни и свързащи компоненти


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 86C

Системи с оптични кабели и активни устройства


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 86C

Системи с оптични кабели и активни устройства


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 66X

Безопасност на измервателни, контролни и лабораторни уреди


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 66X

Безопасност на измервателни, контролни и лабораторни уреди


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/BTTF 160-1

Периодични изпитвания на електрооборудване


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/BTTF 160-1

Периодични изпитвания на електрооборудване


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 124

Носими електронни устройства и технологии


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 124

Носими електронни устройства и технологии


Източник: CENELEC

Активен член

TC 47

Полупроводникови устройства


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 47

Полупроводникови устройства


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 47/SC 47A

Интегрални схеми


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 47/SC 47A

Интегрални схеми


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 47/SC 47D

Опаковки за полупроводникови устройства


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 47/SC 47D

Опаковки за полупроводникови устройства


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 47/SC 47E

Дискретни полупроводникови устройства


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 47/SC 47E

Дискретни полупроводникови устройства


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 66

Безопасност на измервателни, контролни и лабораторни уреди


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 66

Безопасност на измервателни, контролни и лабораторни уреди


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 85

Измервателни устройства за електрически и електромагнитни величини


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 85

Измервателни устройства за електрически и електромагнитни величини


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 49

Пиезоелектрични материали и диелектрици. Устройства за честотен контрол


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 49

Пиезоелектрични материали и диелектрици. Устройства за честотен контрол


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 33

Силови кондензатори и техните приложения


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 33

Силови кондензатори и техните приложения


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 40

Кондензатори и резистори за електронни съоръжения


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 40

Кондензатори и резистори за електронни съоръжения


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 86

Влакнеста оптика


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 86

Влакнеста оптика


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 86/SC 86A

Влакна и кабели


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 86/SC 86A

Влакна и кабели


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 86/SC 86B

Свързващи устройства за оптични кабели и пасивни компоненти


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 86/SC 86B

Свързващи устройства за оптични кабели и пасивни компоненти


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 86/SC 86C

Системи с оптични кабели и активни устройства


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 86/SC 86C

Системи с оптични кабели и активни устройства


Източник: IEC

Член - наблюдател