Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-0/ПС-18

Магнитни компоненти, оптична радиационна безопасност и лазери, свръхпроводимост, ултразвук

Активен

Подкомитет

Мария Геновска

+359 2 817 4560

mariya.genovska@bds-bg.org

Eлектротехника, електроника и далекосъобщения

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на магнитни компоненти, оптична радиационна безопасност и лазери, свръхпроводимост, ултразвук

Факти и цифри

30

Нови проекти

541

Публикувани стандарти

0

Срещи

0

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/CLC/JWG CMI

Уреди за непрекъснати измервания


Източник: CEN
Активен член

CEN/CLC/JWG CMI

Уреди за непрекъснати измервания


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 431

Непрекъснатост на услугите на алармените системи за социални грижи


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 431

Непрекъснатост на услугите на алармените системи за социални грижи


Източник: CEN

Активен член

CLC/SR 51

Магнитни компоненти и феритни материали


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 51

Магнитни компоненти и феритни материали


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 87

Ултразвук


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 87

Ултразвук


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 90

Свръхпроводимост


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 90

Свръхпроводимост


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/BTTF 126-1

Електронни таксиметрови апарати


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/BTTF 126-1

Електронни таксиметрови апарати


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/BTTF 128-2

Изграждане и действие на съоръжения за електрически изпитвания


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/BTTF 128-2

Изграждане и действие на съоръжения за електрически изпитвания


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 76

Оптична радиационна безопасност и лазери


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 76

Оптична радиационна безопасност и лазери


Източник: CENELEC

Активен член

CEN/CLC/JWG CMI

Уреди за непрекъснати измервания


Източник: CENELEC
Активен член

CEN/CLC/JWG CMI

Уреди за непрекъснати измервания


Източник: CENELEC

Активен член

TC 51

Магнитни компоненти, феритни и магнитни прахови материали


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 51

Магнитни компоненти, феритни и магнитни прахови материали


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 76

Оптично оборудване за радиационна безопасност и лазерно оборудване


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 76

Оптично оборудване за радиационна безопасност и лазерно оборудване


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 87

Ултразвук


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 87

Ултразвук


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 90

Свръхпроводимост


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 90

Свръхпроводимост


Източник: IEC

Член - наблюдател