Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-0/ПС-17

Стандартизация в морското стопанство

Активен

Подкомитет

Гергана Петкова Илиева

+359 2 817 4567

gergana.ilieva@bds-bg.org

Машиностроене и транспорт

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на: корабостроене, кораборемонт, флот и пристанища

Факти и цифри

26

Нови проекти

457

Публикувани стандарти

0

Срещи

0

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/SS T01

Корабостроене и морски структури


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS T01

Корабостроене и морски структури


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 300

Морски плавателни съдове и морска технология


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 300

Морски плавателни съдове и морска технология


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 15

Плавателни съдове за вътрешни водни пътища (за вътрешна навигация)


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 15

Плавателни съдове за вътрешни водни пътища (за вътрешна навигация)


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 464

Малки плавателни съдове


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 464

Малки плавателни съдове


Източник: CEN

Активен член