Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-0/ПС-16

Електростатика. Електрозаваряване

Активен

Подкомитет

Поля Велинова

+359 2 817 4548

polya.velinova@bds-bg.org

Обект и област на приложение

1.Стандартизация в областта на електростатиката, за да се осигурят насоките относно: - методите за изпитване за оценяване на генерирането, задържането и разсейването на електростатичните заряди; - установяването на ефекта от електростатичните разряди; - методите за симулиране на явлението електростатика за целите на изпитването; - изискванията за проектиране и въвеждане на зони за обработка или процедури за оборудване и материали, използвани за намаляване или елиминиранена електростатични опасности или нежелани ефекти. 2. Електрозаваряване – разработване на стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост и електромагнитни полета, свързани с конструкцията, инсталирането и използването на съоръжения за електро заваряване и свързаните с тях процеси в нормални и неблагоприятни условия на заваряване, като се вземат предвид всички аспекти на безопасността за защита от електрически и механични опасности за професионална и непрофесионална употреба и всички аспекти за опазване на околната среда. Обхванати са всички процеси, свързани с електрозаваряването, с изключение на тези, свързани с електромагнитните процеси.

Факти и цифри

13

Нови проекти

106

Публикувани стандарти

0

Срещи

1

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CLC/SR 101

Електростатика


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 101

Електростатика


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 26

Електрозаваряване


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 26

Електрозаваряване


Източник: CENELEC

Активен член

TC 101

Електростатика


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 101

Електростатика


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 26

Електрозаваряване


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 26

Електрозаваряване


Източник: IEC

Член - наблюдател