Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-0/ПС-12

Безопасност на ръчно държани машини и машини за обработка на повърхнини; инструменти за обработка чрез рязане и ръчни инструменти; управление на въздушния транспорт; цилиндрични спирални пружини; Високоскоростни транспортни системи

Активен

Подкомитет

Спас Бързаков

+359 2 817 4592

spas.barzakov@bds-bg.org

Машиностроене и транспорт

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на ръчно държани машини и машини за обработка на повърхнини - безопасност; инструменти за обработка чрез рязане и ръчни инструменти; управление на въздушния транспорт; цилиндрични спирални пружини; Високоскоростни транспортни системи

Факти и цифри

40

Нови проекти

819

Публикувани стандарти

0

Срещи

0

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 213

Ръчно държани машини с патрон. Безопасност


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 213

Ръчно държани машини с патрон. Безопасност


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 255

Ръчно държани машини с неелектрическо задвижване. Безопасност


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 255

Ръчно държани машини с неелектрическо задвижване. Безопасност


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 271

Съоръжения за обработка на повърхнини. Безопасност


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 271

Съоръжения за обработка на повърхнини. Безопасност


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 322

Съоръжения за производство и валцоване на метали. Изисквания за безопасност


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 322

Съоръжения за производство и валцоване на метали. Изисквания за безопасност


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 377

Управление на въздушния транспорт


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 377

Управление на въздушния транспорт


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 407

Цилиндрични спирални пружини от тел и кръгли пръти. Изчисляване и конструкция


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 407

Цилиндрични спирални пружини от тел и кръгли пръти. Изчисляване и конструкция


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS I09

Инструменти за обработка чрез рязане


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS I09

Инструменти за обработка чрез рязане


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 173

Четки


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 173

Четки


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 378

Пружини


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 378

Пружини


Източник: CEN

Активен член

CEN/CLC/JTC 20

Високоскоростни транспортни системи


Източник: CEN
Активен член

CEN/CLC/JTC 20

Високоскоростни транспортни системи


Източник: CEN

Активен член