Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-0/ПС-9

Продукти, свързани с енергопотребление. Аспекти на ефективността на материалите при Екодизайн

Активен

Подкомитет

Розалина Халаджова

+359 2 817 4565

rozalina.haladzhova@bds-bg.org

Eлектротехника, електроника и далекосъобщения

Обект и област на приложение

Изработване на съответните стандарти, изисквани от М/543

Факти и цифри

1

Нови проекти

9

Публикувани стандарти

0

Срещи

0

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/CLC/JTC 10

Продукти, свързани с енергопотребление. Аспекти на ефективността на материалите при Екодизайн


Източник: CEN
Активен член

CEN/CLC/JTC 10

Продукти, свързани с енергопотребление. Аспекти на ефективността на материалите при Екодизайн


Източник: CEN

Активен член

CEN/CLC/JTC 10

Продукти, свързани с енергопотребление. Аспекти на ефективността на материалите при Екодизайн


Източник: CENELEC
Активен член

CEN/CLC/JTC 10

Продукти, свързани с енергопотребление. Аспекти на ефективността на материалите при Екодизайн


Източник: CENELEC

Активен член