Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-0/ПС-8

Технология на развлекателните дейности. Оборудване, техническо инсталиране на оборудването и машини, използвани на сцени и други площи в увеселителната/развлекателната индустрия

Активен

Подкомитет

Галина Аргирова

+359 2 817 4590

galina.argirova@bds-bg.org

Основополагащи стандарти, околна среда и услуги

Обект и област на приложение

Разработване на комплект от стандарти за машини, технически инсталации и работно оборудване, използвано на места за сглобяване (окомплектовка), позициониране и провеждане на (увеселителни/развлекателни) събития и театрални продукции.
Осигуряването на благопривтни условия за такива събития включва театри, многофункционални зали, филмови, телевизионни, фотографски и радио студия, както и условията в концертни зали, училища, барове, дискотеки, сцени на открито и други сцени за шоу и развлекателни събития.
Стандартизирането/ стандартизационните дейности включват всички използвани машини и технически инсталации за повдигане, сваляне, съхранение и пренос на товари (т.е. сцени, подпорни конструкции, осветление, филмово/ видео и звуково оборудване)
Те могат също да бъдат използвани и в случаите на превоз на хора, както и когато хора биха стояли под такива устройства, докато товарите са в покой или в движение. Работното оборудване в този смисъл обхваща елементи за скачване / връзване/закрепване, свързване и повдигане, както и предпазни елементи за преносима апаратура за осветление, изображение, озвучаване и (различни) ефекти.
Оборудването, свързано със сигурността на конструкции и инсталации и безопасната им употреба, трябва да бъде установено и въведено.

Факти и цифри

2

Нови проекти

4

Публикувани стандарти

0

Срещи

0

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 433

Технология на развлекателните дейности. Оборудване, съоръжения и инсталации


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 433

Технология на развлекателните дейности. Оборудване, съоръжения и инсталации


Източник: CEN

Активен член