Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-0/ПС-6

Пестициди. Реактиви. Съответствие с кръговата икономика и рециклируемост на риболовни съоръжения и оборудване за аквакултури

Активен

Подкомитет

Христина Георгиева

+359 2 817 4578

hristina.georgieva@bds-bg.org

Химия, храни и текстил

Обект и област на приложение

Стандартизация на общоприети наименования на реактиви, пестициди и други агрохимични препарати. Стандартизация в областта на съответстващите на кръговата икономика рециклируеми пластмасови материали за риболовни съоръжения и оборудване за аквакултури. Изключени са областите, свързани с преработката на риба, опаковането на риба, рибните хранителни продукти и общата работа по материали и оборудване, обхванати от други БИС/ТК.

Факти и цифри

0

Нови проекти

350

Публикувани стандарти

0

Срещи

0

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 404

Услуги, предоставяни от компании, борещи се с вредителите


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 404

Услуги, предоставяни от компании, борещи се с вредителите


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 466

Съответствие с кръговата икономика и рециклируемост на риболовни съоръжения и оборудване за аквакултури


Източник: CEN
Активен член от 19.10.2021 г.

CEN/TC 466

Съответствие с кръговата икономика и рециклируемост на риболовни съоръжения и оборудване за аквакултури


Източник: CEN

Активен член от 19.10.2021 г.