Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-0/ПС-3

Геотермални и водни сондажи

Активен

Подкомитет

Любен Велев

+359 2 817 4573

luben.velev@bds-bg.org

Строителство, строителни конструкции и материали

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на проектиране, аспекти на околната среда, пробиване, конструкция, комплектация, изпълнение, наблюдение, поддръжка, възстановяване и демонтаж на водни и геотермални сондажи за използване на подпочвена и геотермална енергия.

Факти и цифри

1

Нови проекти

0

Публикувани стандарти

0

Срещи

0

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 451

Геотермални и водни сондажи


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 451

Геотермални и водни сондажи


Източник: CEN

Активен член