Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-0/ПС-2

Земни работи; Строителни лагери; Специални геотехнически строителни работи

Активен

Подкомитет

Николай Геращенко

+359 2 817 4586

nikolay.gerashtenko@bds-bg.org

Строителство, строителни конструкции и материали

Обект и област на приложение

Стандарти за лагери за строителни конструкции, използвани за мостове, индустриални сгради и други. В тези стандарти са описани различните видове лагери, дадени са спецификации на материалите, препоръки за проектиране, производство и монтаж, критерии за приемане и изпитване;

Стандарти за изпълнение на земни работи, включващи класификация на земни и скални строителни почви, методи за изпитване и подобряване на строителни почви;

Стандарти за изпълнение на специални геотехнически работи като изливни и набивни пилоти, шлицови и шпунтови стени, инжекционни и земни анкери, микропилоти, армирани насипи и др.

Факти и цифри

6

Нови проекти

71

Публикувани стандарти

0

Срещи

0

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 167

Лагери в строителството


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 167

Лагери в строителството


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 288

Изпълнение на специални геотехнически работи


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 288

Изпълнение на специални геотехнически работи


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 396

Земни работи


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 396

Земни работи


Източник: CEN

Активен член