Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-0/ПС-1

Услуги в различни сфери. Географска информатика

Активен

Подкомитет

Десислава Гуленова

+359 2 817 4581

desislava.gulenova@bds-bg.org

Основополагащи стандарти, околна среда и услуги

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на: Формата за обмен в областта на морското дело и транспортно застраховане. Изготвяне на експертизи. Изискванията при системите за обслужване. Географска информация. Услуги, свързани с онлайн хазарта

Факти и цифри

21

Нови проекти

104

Публикувани стандарти

0

Срещи

0

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 287

Географска информация


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 287

Географска информация


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 328

Стандартна измерителна система за качество на почистването


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 328

Стандартна измерителна система за качество на почистването


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 405

Общи изисквания към услугите, свързани с експертизи


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 405

Общи изисквания към услугите, свързани с експертизи


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 420

Системи за обслужване


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 420

Системи за обслужване


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 432

Компетентност на митнически служители


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 432

Компетентност на митнически служители


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 456

Онлайн хазарт


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 456

Онлайн хазарт


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS F07


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS F07


Източник: CEN

Активен член