Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-0/ПС-31

Специализиран сервиз на слухови апарати. Биопродукти. Аналитични методи за откриване на перфлуороктан сулфонати (PFOS)

Активен

Подкомитет

Екатерина Георгиева Славова

+359 2 817 4579

ekaterina.slavova@bds-bg.org

Основополагащи стандарти, околна среда и услуги

Обект и област на приложение

Разработване на европейски стандарти, които се отнасят до предлагани от специалисти услуги за слухови апарати в усилията им да бъдат полезни на своите клиенти.
Преглед на методи и техники за определяне на съдържанието на биовъглерод в твърди, течни и газообразни продукти с използване на метода на радиоактивен въглерод. Това включва вземане на проби, обработване, калибриране, протоколиране; определяне на термини, които се използват в областта на биопродуктите, включително хоризонтални аспекти, свързани със стандарти за биопродукти; начини за деклариране и сертифициране, приложими към биопродуктите.
Определяне на перфлуороктансулфонати (PFOS) в концентрирани екстракти от покрити и импрегнирани твърди изделия, течни и противопожарни пени с използване на високо чувствителна течна хроматография в тандем с масспектрометрия (LC-tandemMS) или квадруполна масспектрометрия (LC-qMS). Методът е приложим за концентрации на PFOS в екстракционния разтвор в границите на 0,5 µg/l to 50 µg/l.
Разработване на европейски стандарт(и), които определят подходящи методи за изпитване за оценяване на емисии от горими освежители на въздуха и подобни продукти.

Предложената техническа дейност трябва да съсредоточи вниманието си върху разработването на три основни европейски стандарти за:

• разработване на стандартизирани методи за изпитване на емисии, които са резултат от използването на горими освежители на въздуха и подобни продукти
• методология за оценяване на резултатите от изпитване и на приемливи ограничения за емисии
• подходяща информация за емисиите, която ще бъдат представена от производителя и дистрибутор на горими освежители за въздух и подобни продукти на потребителите.

Стандартизация в областта на референтни критерии за училища за кучета- асистенти и кучета-водачи, и основни компетентности на инструктори по мобилност.

Факти и цифри

7

Нови проекти

80

Публикувани стандарти

0

Срещи

0

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 411

Биопродукти


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 411

Биопродукти


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 421

Безопасност на емисии от горими освежители на въздуха


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 421

Безопасност на емисии от горими освежители на въздуха


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 233

Биотехнологии


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 233

Биотехнологии


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 452

Стандарти за училища за кучета-асистенти и кучета-водачи, и компетентности на инструктори


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 452

Стандарти за училища за кучета-асистенти и кучета-водачи, и компетентности на инструктори


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 454

Водорасли и продукти от водорасли


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 454

Водорасли и продукти от водорасли


Източник: CEN

Активен член