Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-0/ПС-30

Индустриално оборудване за разбъркване и смесване

Активен

Подкомитет

Антоанета Константинова Божкова

+359 2 817 4583

antoaneta.bozhkova@bds-bg.org

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на индустриалното оборудване за разбъркване и смесване

Факти и цифри

0

Нови проекти

0

Публикувани стандарти

0

Срещи

1

Членове