Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-0/ПС-35

Строителни конструкции и елементи

Активен

Подкомитет

Цветелин Захариев

+359 2 817 4513

tsvetelin.zahariev@bds-bg.org

Строителство, строителни конструкции и материали

Обект и област на приложение

Стандарти от следните области:
- Стълбове за осветление и стойки за осветителни тела;
- Комини;
- Окачени тавани;
- Свободно стоящи индустриални комини;
- Предотвратяване на престъпления при планиране и проектиране на сгради;
- Антисеизмични устройства;
- Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества;
- Опънати тавани;
- Инженерни консултантски услуги;
- Общи изисквания към услугите, свързани с експертизи.

Факти и цифри

41

Нови проекти

139

Публикувани стандарти

0

Срещи

0

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 50

Стълбове за осветление и стойки за осветителни тела


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 50

Стълбове за осветление и стойки за осветителни тела


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 166

Комини


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 166

Комини


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 277

Окачени тавани


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 277

Окачени тавани


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 297

Свободно стоящи индустриални комини


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 297

Свободно стоящи индустриални комини


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 325

Предотвратяване на престъпления при планиране и проектиране на сгради


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 325

Предотвратяване на престъпления при планиране и проектиране на сгради


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS B99

Строителство и строителни конструкции - неопределено


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS B99

Строителство и строителни конструкции - неопределено


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 340

Антисеизмични устройства


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 340

Антисеизмични устройства


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 351

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 351

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 357

Опънати тавани


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 357

Опънати тавани


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 395

Инженерни консултантски услуги


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 395

Инженерни консултантски услуги


Източник: CEN

Активен член

CEN/CLC/JTC 11

Достъпност в строителната среда


Източник: CEN
Активен член

CEN/CLC/JTC 11

Достъпност в строителната среда


Източник: CEN

Активен член