Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-99

Нанотехнологии

Активен

Комитет

Живко Георгиев Желев

Диляна Томова

+359 2 817 4562

dilyana.tomova@bds-bg.org

Химия, храни и текстил

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация в областта на нанотехнологиите, включително: определяне характера и допустимите норми на наноматериали; подбор на образци за изпитване въздействието на наноматериали върху производители, потребители и околна среда; методи за изпитване и контрол на допустимите норми за въздействие на наноматериали върху производители, потребители и околна среда, както и създаване на модели за симулиране и прогнозиране на въздействието. Стандарти и стандартизационни документи възложени с мандат М/461 "Нанотехнологии и наноматериали" на ЕК

Факти и цифри

12

Нови проекти

67

Публикувани стандарти

0

Срещи

7

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 352

Нанотехнологии


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 352

Нанотехнологии


Източник: CEN

Активен член

CLC/SR 113

Стандартизация на електрически и електронни продукти и системи създадени на база нанотехнологии


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 113

Стандартизация на електрически и електронни продукти и системи създадени на база нанотехнологии


Източник: CENELEC

Активен член

ISO/TC 229

Нанотехнологии


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 229

Нанотехнологии


Източник: ISO

Член - наблюдател

TC 113

Нанотехнологии за електротехнически продукти и системи


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 113

Нанотехнологии за електротехнически продукти и системи


Източник: IEC

Член - наблюдател