Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-108

Услуги за образование, обучение и преводи

Активен

Комитет

Веселин Чантов

Десислава Гуленова

+359 2 817 4581

desislava.gulenova@bds-bg.org

Основополагащи стандарти, околна среда и услуги

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация в областта на образованието и обучението с акцент върху услугите, но без да се ограничава само до тях, включително: системи за управление в образованието и обучението; фасилитатори; оценки; терминология; етично поведение.
Стандартизация на описанията, ресурсите, технологиите на устните и писмените преводи, както и други езикови дейности в многоезичното информационно общество

Факти и цифри

14

Нови проекти

38

Публикувани стандарти

0

Срещи

4

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/SS A07

Услуги свързани с устни и писмени преводи


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS A07

Услуги свързани с устни и писмени преводи


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 232

Услуги за образование и обучение


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 232

Услуги за образование и обучение


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 37

Eзик и терминология


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 37

Eзик и терминология


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 37/SC 1

Принципи и методи


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 37/SC 1

Принципи и методи


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 37/SC 2

Терминографски и лексикографски работни методи


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 37/SC 2

Терминографски и лексикографски работни методи


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 37/SC 3

Управление на терминологични ресурси


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 37/SC 3

Управление на терминологични ресурси


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 37/SC 4

Управление на езикови ресурси


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 37/SC 4

Управление на езикови ресурси


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 37/SC 5

Писмени и устни преводи, и свързана с тях технология


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 37/SC 5

Писмени и устни преводи, и свързана с тях технология


Източник: ISO

Член - наблюдател