Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-107

Временни съоръжения за строителството

Активен

Комитет

Иво Дочев

Николай Геращенко

+359 2 817 4586

nikolay.gerashtenko@bds-bg.org

Строителство, строителни конструкции и материали

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация на временни съоръжения за строителството и попадащите в обхвата им скелета, тръби и съединения, мобилни работни платформи, осигурителни мрежи, телескопични подпори, системи за укрепване на изкопи, кофражни конструкции, подпорни кули, изисквания за изпълнение и методи за проектиране

Факти и цифри

3

Нови проекти

41

Публикувани стандарти

0

Срещи

6

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 53

Временни съоръжения за строителството


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 53

Временни съоръжения за строителството


Източник: CEN

Активен член