Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-104

Поддържане. Съдове и съоръжения под налягане. Промишлени тръбопроводи

Активен

Комитет

Григор Къшов

Жана Пламенова Кончарска - Георгиева

+359 2 817 4584

zhana.georgieva@bds-bg.org

Машиностроене и транспорт

Публични документи

Обект и област на приложение

„Стандартизация в областта на поддържане на съоръжения по отношение на общоприложимите стандарти, в това число: документация за поддържане, критерии за проектиране, управление и контрол на услугите по поддържане на сгради, квалификация на персонала по поддържане, поддържане в рамките на управлението на физически активи, рамка за контрол въз основа на риска, указания за подготовка на договори за поддържане, процес на техническо поддържане и свързаните с него показатели, терминология в областта на поддържането“
Стандартизация в областта на:
- ненагрявани метални съдове под налягане, с изключение на криогенни съдове за индустриални газове и втечнен природен газ - проектиране, избор на материали, производство, инспекция, изпитване и безопасност;
- вентили за всички промишлени приложения и предпазни устройства за предотвратяване на свръхналягане (предпазни клапани и разрушителни дискове); регулиращи вентили, с изключение на тяхното задвижване и изключване. Изключени са санитарните принадлежности;
- фланци и техните съединения в тръбопроводи и тръбопроводни системи, с изключение на хидравлично и пневматично транспортиране на товари. Определяне на "номинално налягане" и "номинален размер";
- промишлени тръбопроводи - правила за проектиране и изграждане, избор на материали, изчисляване, производство, конструиране, инспекция, изпитване и избор на системи за безопасност. Изключени са битови тръбопроводи за отпадни води и канализационни системи, газова инфраструктура и транспортируеми съоръжения под налягане;
- оборудване за всички видове резервоари за съхранение и за бензиностанции, свързано със съхранението на горива, които са течности при атмосферни условия.

Факти и цифри

62

Нови проекти

722

Публикувани стандарти

0

Срещи

19

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 319

Поддържане


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 319

Поддържане


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 54

Ненагрявани съдове под налягане


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 54

Ненагрявани съдове под налягане


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 69

Промишлена арматура


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 69

Промишлена арматура


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 74

Фланци и фланцови съединения


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 74

Фланци и фланцови съединения


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 267

Промишлени тръбопроводи


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 267

Промишлени тръбопроводи


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 393

Съоръжения за резервоари за гориво и за бензиностанции


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 393

Съоръжения за резервоари за гориво и за бензиностанции


Източник: CEN

Активен член