Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-103

Стандартизация на околната среда относно електрическо и електронно оборудване и автомобили и дейностите по събиране и оползотворяване на отпадъци от тях

Активен

Комитет

Антон Пейчев

Мая Петрова

+359 2 817 4510

maya.duganova@bds-bg.org

Eлектротехника, електроника и далекосъобщения

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация на околната среда по отношение на електрическо и електронно оборудване и системи и всички съпътстващи дейности относно третирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Факти и цифри

12

Нови проекти

49

Публикувани стандарти

0

Срещи

11

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CLC/TC 111X

Околна среда


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 111X

Околна среда


Източник: CENELEC

Активен член

TC 111

Стандартизация на околната среда за електрически и електронни продукти и системи


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 111

Стандартизация на околната среда за електрически и електронни продукти и системи


Източник: IEC

Член - наблюдател