Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-102

Сигурност на обществото и гражданите

Активен

Комитет

Митко Мирчев

Мария Геновска

+359 2 817 4560

mariya.genovska@bds-bg.org

Eлектротехника, електроника и далекосъобщения

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация в областта на сигурността в направленията: сигурност на гражданите, сигурност на инфраструктури и съоръжения; гранично пропусквателна сигурност; въздушна граница; сигурност и безопасност в кризисни ситуации

Факти и цифри

7

Нови проекти

40

Публикувани стандарти

0

Срещи

5

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 391

Сигурност на обществото и гражданите


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 391

Сигурност на обществото и гражданите


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 439

Частни услуги за сигурност


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 439

Частни услуги за сигурност


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 292

Сигурност и устойчивост


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 292

Сигурност и устойчивост


Източник: ISO

Член - наблюдател