Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-101

Устойчиво строителство

Активен

Комитет

Димитър Начев

Цветелин Захариев

+359 2 817 4513

tsvetelin.zahariev@bds-bg.org

Строителство, строителни конструкции и материали

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация в областта на разработването на доброволни хоризонтални стандартизирани методи за оценяване на аспектите на устойчивостта на нови и съществуващи строителни работи, като и в областта на стандартите за екологична продуктова декларация за строителни продукти, информационно моделиране на сгради (ВIM), устойчиви градове и общности.

Факти и цифри

16

Нови проекти

48

Публикувани стандарти

0

Срещи

15

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 350

Устойчиво строителство


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 350

Устойчиво строителство


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 330

Квалификация на строителни предприятия


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 330

Квалификация на строителни предприятия


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 442

Строително информационно моделиране


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 442

Строително информационно моделиране


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 59

Сгради и строителни съоръжения


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 59

Сгради и строителни съоръжения


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 59/SC 2

Терминология и хармонизация на езиците


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 59/SC 2

Терминология и хармонизация на езиците


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 59/SC 8

Уплътнители


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 59/SC 8

Уплътнители


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 59/SC 13

Организация и цифровизация на информацията за сградите и строителните дейности, включваща строително информационно моделиране (BIM)


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 59/SC 13

Организация и цифровизация на информацията за сградите и строителните дейности, включваща строително информационно моделиране (BIM)


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 59/SC 14

Проектен експлоатационен срок


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 59/SC 14

Проектен експлоатационен срок


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 59/SC 15

Рамкова структура за описание на характеристиките на жилищата


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 59/SC 15

Рамкова структура за описание на характеристиките на жилищата


Източник: ISO

Член - наблюдател

CEN/TC 465

Устойчиви градове и общности


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 465

Устойчиви градове и общности


Източник: CEN

Активен член