Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-97

Интелигентни транспортни системи и логистика

Активен

Комитет

Росен Милетиев

Гергана Петкова Илиева

+359 2 817 4567

gergana.ilieva@bds-bg.org

Машиностроене и транспорт

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация в две направления: в областта на интелигентните транспортни системи и в областта на логистиката
Стандартизацията в областта на интелигентни транспортни системи е насочена към разработване на стандарти за системите за информация, комуникация и управление в областта на градския извънградския надземен транспорт, включително в интермодален и мултимодален аспект, информация за пътници/пътешественици, управление на трафика, обществен транспорт, търговски транспорт, услуги свързани със спешни случаи и търговия, основно свързани с "Интелигентните транспортни системи" (ИТС).
Стандартизацията в областта на логистика е насочена към разработване на стандарти за дейности и услуги, насочени към на транспортиране, съхранение, обработка на пътници, товари и лични вещи

Факти и цифри

34

Нови проекти

409

Публикувани стандарти

0

Срещи

10

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 278

Интелигентни транспортни системи


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 278

Интелигентни транспортни системи


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 320

Транспорт-Логистика и услуги


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 320

Транспорт-Логистика и услуги


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 204

Интелигентни транспортни системи


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 204

Интелигентни транспортни системи


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 241

Системи за управление безопасността на пътния трафик


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 241

Системи за управление безопасността на пътния трафик


Източник: ISO

Член - наблюдател