Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-94

Опазване на културното наследство

Активен

Комитет

Румяна Захариева

Десислава Гуленова

+359 2 817 4581

desislava.gulenova@bds-bg.org

Основополагащи стандарти, околна среда и услуги

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация в областта на опазване на културното наследство - основни ръководства и терминология, оценка на методите и материалите за консерваторска дейност, реставрация и среда на културното наследство

Факти и цифри

7

Нови проекти

46

Публикувани стандарти

0

Срещи

9

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 346

Опазване на културното наследство


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 346

Опазване на културното наследство


Източник: CEN

Активен член