Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-89

Туристически дейности

Активен

Комитет

д-р Силвия Паскалева

Десислава Гуленова

+359 2 817 4581

desislava.gulenova@bds-bg.org

Основополагащи стандарти, околна среда и услуги

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация на терминология и спецификации на основните и допълнителни туристически услуги и дейности, предлагани от туристическия сектор, което може да бъде използвано с цел осигуряване на възможности за взимане на информирани решения от потребители, туристи и доставчици на туристически услуги, в това число:
- туроператорска и туристическа агентска дейност;
- хотелиерство;
- ресторантьорство;
- на екскурзоводски дейности- воденето на туристи в планинска, природна и градска среда, и предоставянето на услуги за спорт и др.
- на основни и допълнителни туристически услуги (по видове туризъм - морски, ски, културен, балнео, СПА, уелнес, селски, винен, еко, конгресен, детски и младежки, приключенски, спортен, ловен, голф и др.)

Факти и цифри

20

Нови проекти

71

Публикувани стандарти

0

Срещи

8

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 329

Туристически услуги


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 329

Туристически услуги


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 394

Услуги в областта на мануална терапия


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 394

Услуги в областта на мануална терапия


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 228

Туризъм и свързаните с него услуги


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 228

Туризъм и свързаните с него услуги


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 312

Съвършенство при обслужването


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 312

Съвършенство при обслужването


Източник: ISO

Член - наблюдател