Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-88

Спорт, съоръжения за спорт и свободно време

Активен

Комитет

Oрлин Грошев

Галина Аргирова

+359 2 817 4590

galina.argirova@bds-bg.org

Основополагащи стандарти, околна среда и услуги

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти отнасящи се до съоръженията, екипировката, принадлежностите и други продукти, процеси и услуги в областта на спорта и свободното време, терминология и определения за тяхното идентифициране и методи за изпитване

Факти и цифри

63

Нови проекти

463

Публикувани стандарти

0

Срещи

10

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 136

Площадки и съоръжения за спорт, детски площадки и свободно време


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 136

Площадки и съоръжения за спорт, детски площадки и свободно време


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 152

Машини и съоръжения за панаири и паркове за забавление. Безопасност


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 152

Машини и съоръжения за панаири и паркове за забавление. Безопасност


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 217

Покрития за спортни площадки


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 217

Покрития за спортни площадки


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 315

Съоръжения за зрители


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 315

Съоръжения за зрители


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 402

Частни семейни плувни басейни


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 402

Частни семейни плувни басейни


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 83

Устройства и оборудване за спорт и забавления


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 83

Устройства и оборудване за спорт и забавления


Източник: ISO

Член - наблюдател