Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-87

Медицински изделия

Активен

Комитет

Асен Ангелов Димов

Мая Петрова

+359 2 817 4510

maya.duganova@bds-bg.org

Eлектротехника, електроника и далекосъобщения

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация в областта на медицинските изделия. Стандарти за: стоматология; стерилизатори за медицински цели; лазери и фотоника; ин витро диагностични медицински изделия; очна оптика; процесите на стерилизация на медицински изделия; неактивни медицински изделия; биологично оценяване на медицински изделия; апарати за изкуствено дишане и анестезия; животоспасяващи системи; символи и информация, предоставяна с медицинските изделия и номенклатура за обмен на регламентирани данни; клинични изпитвания на медицински изделия; неактивни импланти за хирургията; помощни средства за хора с увреждания; медицински продукти, използващи клетки, тъкани и/или техните производни; устройства за трансфузия, инфузия и инжектиране, и преработка на кръв, използвани в медицината и фармацията; изделия за въвеждане на медицински продукти и катетри; имплантати за хирургията; протези и ортези; оптика и оптични инструменти; стерилизация на продукти за здравеопазването; клинично лабораторно тестуващи и ин витро диагностични тестуващи системи; хирургически инструменти и спринцовки и електромедицинските апарати

Факти и цифри

313

Нови проекти

2358

Публикувани стандарти

1

Срещи

9

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 55

Стоматология


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 55

Стоматология


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 102

Стерилизатори и свързаното с тях оборудване за обработване на медицински изделия


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 102

Стерилизатори и свързаното с тях оборудване за обработване на медицински изделия


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 123

Лазери и фотоника


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 123

Лазери и фотоника


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 140

Медицински изделия за in vitro диагностика


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 140

Медицински изделия за in vitro диагностика


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 170

Очна оптика


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 170

Очна оптика


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 204

Стерилизация на медицински изделия


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 204

Стерилизация на медицински изделия


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 205

Неактивни медицински изделия


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 205

Неактивни медицински изделия


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 206

Биологично и клинично оценяване на медицински изделия


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 206

Биологично и клинично оценяване на медицински изделия


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 215

Апаратура за дишане и анестезия


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 215

Апаратура за дишане и анестезия


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 239

Животоспасяващи системи


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 239

Животоспасяващи системи


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 257

Символи и информация, предоставяна с медицинските изделия и номенклатура за обмен на регламентирани данни


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 257

Символи и информация, предоставяна с медицинските изделия и номенклатура за обмен на регламентирани данни


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 258

Клинични изпитвания на медицински изделия


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 258

Клинични изпитвания на медицински изделия


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 285

Неактивни хирургични импланти


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 285

Неактивни хирургични импланти


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 293

Помощни средства за хора с увреждания


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 293

Помощни средства за хора с увреждания


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 316

Медицински продукти, използващи клетки, тъкани и/или техните производни


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 316

Медицински продукти, използващи клетки, тъкани и/или техните производни


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS S02

Апарати за трансфузия


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS S02

Апарати за трансфузия


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS S99

Здраве, среда и медицински устройства


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS S99

Здраве, среда и медицински устройства


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS S03

Спринцовки


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS S03

Спринцовки


Източник: CEN

Активен член

CEN/CLC/JTC 16

Активни имплантируеми медицински изделия


Източник: CEN
Активен член

CEN/CLC/JTC 16

Активни имплантируеми медицински изделия


Източник: CEN

Активен член

CEN/CLC/JTC 3

Управление на качеството и съответните общи аспекти за медицински изделия


Източник: CEN
Активен член

CEN/CLC/JTC 3

Управление на качеството и съответните общи аспекти за медицински изделия


Източник: CEN

Активен член

CLC/TC 62

Електрически апарати за медицината


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 62

Електрически апарати за медицината


Източник: CENELEC

Активен член

CEN/CLC/JTC 3

Управление на качеството и съответните общи аспекти за медицински изделия


Източник: CENELEC
Активен член

CEN/CLC/JTC 3

Управление на качеството и съответните общи аспекти за медицински изделия


Източник: CENELEC

Активен член

CEN/CLC/JWG AIMD

Обединена работна група на CEN/CENELEC за активни имплантируеми медицински изделия


Източник: CENELEC
Активен член

CEN/CLC/JWG AIMD

Обединена работна група на CEN/CENELEC за активни имплантируеми медицински изделия


Източник: CENELEC

Активен член

ISO/TC 76

Апарати за трансфузия, инфузия и инжектиране, и преработка на кръв, използвани в медицината и фармацията


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 76

Апарати за трансфузия, инфузия и инжектиране, и преработка на кръв, използвани в медицината и фармацията


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 84

Изделия за въвеждане на медицински продукти и катетри


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 84

Изделия за въвеждане на медицински продукти и катетри


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 106

Стоматология


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 106

Стоматология


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 121

Апаратура за анестезия и дишане


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 121

Апаратура за анестезия и дишане


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 150

Имплантати за хирургията


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 150

Имплантати за хирургията


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 168

Протези и oртези


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 168

Протези и oртези


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 170

Хирургически инструменти


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 170

Хирургически инструменти


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 172

Оптика и фотоника


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 172

Оптика и фотоника


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 173

Помощни средства за хора с увреждания


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 173

Помощни средства за хора с увреждания


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 194

Биологично и клинично оценяване на медицински изделия


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 194

Биологично и клинично оценяване на медицински изделия


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 198

Стерилизация на продукти за здравеопазването


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 198

Стерилизация на продукти за здравеопазването


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 212

Клинично лабораторни изследвания и системи за ин витро диагностика


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 212

Клинично лабораторни изследвания и системи за ин витро диагностика


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 227

Спринцовки


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 227

Спринцовки


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 172/SC 1

Основни стандарти


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 172/SC 1

Основни стандарти


Източник: ISO

Член - наблюдател

TC 62/SC 62A

Общи аспекти за електрически апарати, използвани в медицината


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 62/SC 62A

Общи аспекти за електрически апарати, използвани в медицината


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 62/SC 62B

Апарати за образна диагностика


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 62/SC 62B

Апарати за образна диагностика


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 62/SC 62C

Апарати за радиотерапия, ядрена медицина и радиационни дозиметри (или дозиметри на йонизиращо лъчение)


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 62/SC 62C

Апарати за радиотерапия, ядрена медицина и радиационни дозиметри (или дозиметри на йонизиращо лъчение)


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 62/SC 62D

Електромедицински апарати


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 62/SC 62D

Електромедицински апарати


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 62

Eлектрически апарати за медицинската практика


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 62

Eлектрически апарати за медицинската практика


Източник: IEC

Член - наблюдател

CEN/CLC/JWG AIMD

Обединена работна група на CEN/CENELEC за активни имплантируеми медицински изделия


Източник: CEN
Активен член

CEN/CLC/JWG AIMD

Обединена работна група на CEN/CENELEC за активни имплантируеми медицински изделия


Източник: CEN

Активен член