Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-0

Области на стандартизация без покритие от конкретен БИС/ТК

Обект и област на приложение

Факти и цифри

0

Нови проекти

16

Публикувани стандарти

0

Срещи

0

Членове

Услуги в различни сфери. Географска информатика Активен

Земни работи; Строителни лагери; Специални геотехнически строителни работи Активен

Геотермални и водни сондажи Активен

Хипербарни камери; Механични продукти. Методология за екодизайн Активен

Методи за анализ на алергени, кинематография, кинематографични произведения, химия (органични съединения), печатна електроника, цифрово съхранение на кинематографични произведения Активен

Пестициди. Реактиви. Съответствие с кръговата икономика и рециклируемост на риболовни съоръжения и оборудване за аквакултури Активен

Безопасност на специални машини Активен

Технология на развлекателните дейности. Оборудване, техническо инсталиране на оборудването и машини, използвани на сцени и други площи в увеселителната/развлекателната индустрия Активен

Продукти, свързани с енергопотребление. Аспекти на ефективността на материалите при Екодизайн Активен

Стълби Активен

Химични дезинфектанти и антисептици; Свещи за бита Активен

Безопасност на ръчно държани машини и машини за обработка на повърхнини; инструменти за обработка чрез рязане и ръчни инструменти; управление на въздушния транспорт; цилиндрични спирални пружини; Високоскоростни транспортни системи Активен

Колела и ролки. Товарни единици за комбиниран транспорт и обезопасяване на товари Активен

Космическо пространство; Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства Активен

Електростатика. Електрозаваряване Активен

Стандартизация в морското стопанство Активен

Магнитни компоненти, оптична радиационна безопасност и лазери, свръхпроводимост, ултразвук Активен

Електронни елементи и електронни устройства Активен

Силова електроника, механични конструкции за електронни съоръжения, авиационна и космическа техника Активен

Измерване на промишлени процеси, управление, автоматизация Активен

Домакински принадлежности в контакт с хранителни продукти, изработени от метал; Добавъчно производство Активен

Маркировка и идентификация, степени на защита Разпуснат

Стандарти в сектор услуги Активен

Oрганични замърсители (катрани) в генераторни газове от биомаса. Устойчиво производство на биомаса за енергийни приложения. Природен газ и биометан за употреба в транспорта и биометан за нагнетяване в тръбопроводи за природен газ Активен

Пробки, прокатно оборудване, пломби Разпуснат

Стандарти в сектор услуги Разпуснат

Индустриално оборудване за разбъркване и смесване Неактивен

Специализиран сервиз на слухови апарати. Биопродукти. Аналитични методи за откриване на перфлуороктан сулфонати (PFOS) Активен

Храни Неактивен

Филтриране в интернет съдържание Разпуснат

Фотокатализа Активен

Строителни конструкции и елементи Активен

Авиационна и космическа техника Активен