Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-84

Банково дело, ценни книжа, финансови услуги и електронно фактуриране

Активен

Комитет

Иван Такев

Десислава Гуленова

+359 2 817 4581

desislava.gulenova@bds-bg.org

Основополагащи стандарти, околна среда и услуги

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация в областта на банковото дело, ценните книжа и финансовите услуги, включително в областта на личното финансово планиране и електронното фактуриране

Факти и цифри

26

Нови проекти

213

Публикувани стандарти

0

Срещи

6

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 434

Електронно фактуриране


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 434

Електронно фактуриране


Източник: CEN

Активен член

CEN/WS XFS

Разширения за финансови услуги


Източник: CEN
Активен член

CEN/WS XFS

Разширения за финансови услуги


Източник: CEN

Активен член

CEN/WS XBRL

Подобряване на прозрачността на финансовата и бизнес отчетност


Източник: CEN
Активен член

CEN/WS XBRL

Подобряване на прозрачността на финансовата и бизнес отчетност


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 68

Финансови услуги


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 68

Финансови услуги


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 222

Персонално/лично финансово планиране


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 222

Персонално/лично финансово планиране


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 68/SC 2

Финансови услуги, сигурност


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 68/SC 2

Финансови услуги, сигурност


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 68/SC 8

Референтни данни за финансови услуги


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 68/SC 8

Референтни данни за финансови услуги


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 295

Събиране на данни от одит


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 295

Събиране на данни от одит


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 68/SC 9

Информационен обмен за финансови услуги


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 68/SC 9

Информационен обмен за финансови услуги


Източник: ISO

Член - наблюдател