Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-83

Водоснабдяване и канализация

Активен

Комитет

Нона Георгиева

Любен Велев

+359 2 817 4573

luben.velev@bds-bg.org

Строителство, строителни конструкции и материали

Публични документи

Обект и област на приложение

Проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, поддръжка и управление на водоснабдителните и канализационни системи и съоръжения.

Факти и цифри

55

Нови проекти

435

Публикувани стандарти

0

Срещи

11

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 164

Водоснабдяване


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 164

Водоснабдяване


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 165

Техника на отпадъчните води


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 165

Техника на отпадъчните води


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 224

Дейности, свързани с услугите в областта на водоснабдителни и канализационни системи. Критерии за качеството на услугите и показатели за изпълнението им


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 224

Дейности, свързани с услугите в областта на водоснабдителни и канализационни системи. Критерии за качеството на услугите и показатели за изпълнението им


Източник: ISO

Член - наблюдател