Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-80

Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите

Активен

Комитет

Иван Костов

Десислава Гуленова

+359 2 817 4581

desislava.gulenova@bds-bg.org

Основополагащи стандарти, околна среда и услуги

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация в следните области:
• бизнес и административни процеси, включващи данни, използвани за обмен на информация между и в рамките на отделни организации;
• технологии и процеси, включващи улавяне, индексиране, съхранение, извличане, разпространение, представяне, миграция, обмен, поддържане и управление на различни видове документи;
• различни видове изследвания (пазарни, обществени и социални), насочени към организации, професионалисти и потребители;
• електронни обществени поръчки и свързаните с тях информационни потоци в различните вериги на доставка;
• пощенски услуги, включващи различни аспекти на подобряване на оперативната съвместимост и качеството на услугите в пощенската верига за доставка;
• информатика в здравеопазването, включваща събиране, обмен и използване на свързани със здравето данни, изисквания към здравната информационна структура, клинични и административни процедури, технически методи за поддържане на оперативно съвместими системи, както и изисквания по отношение на безопасността, сигурността и качеството.
• технологии за блокчейн и разпределени регистри, включително организационни рамки и методологии, схеми за оценка на процеси и продукти.

Факти и цифри

58

Нови проекти

502

Публикувани стандарти

0

Срещи

11

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 251

Информатика в здравеопазването


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 251

Информатика в здравеопазването


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 331

Пощенски услуги


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 331

Пощенски услуги


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 440

Електронни обществени поръчки


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 440

Електронни обществени поръчки


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 445

Електронни бизнес процеси в застрахователната индустрия


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 445

Електронни бизнес процеси в застрахователната индустрия


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 447

Хоризинтални стандарти за предоставяне на услуги


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 447

Хоризинтални стандарти за предоставяне на услуги


Източник: CEN

Активен член

CEN/WS BII3

Бизнес интерфейси за оперативна съвместимост за обществените поръчки в Европа – фаза 3


Източник: CEN
Активен член

CEN/WS BII3

Бизнес интерфейси за оперативна съвместимост за обществените поръчки в Европа – фаза 3


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 461

Обществени поръчки


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 461

Обществени поръчки


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 154

Процеси, елементи от данни и документи в търговията, индустрията и администрацията


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 154

Процеси, елементи от данни и документи в търговията, индустрията и администрацията


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 215

Информатика в здравеопазването


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 215

Информатика в здравеопазването


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 171

Приложения за управление на документи


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 171

Приложения за управление на документи


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 225

Проучвания на пазара, общественото мнение и проучвания в социалната сфера


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 225

Проучвания на пазара, общественото мнение и проучвания в социалната сфера


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 171/SC 1

Качество, съхраняване и интегритет на информацията


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 171/SC 1

Качество, съхраняване и интегритет на информацията


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 171/SC 2

Файлови формати на документи, EDMS системи и достоверност на информацията


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 171/SC 2

Файлови формати на документи, EDMS системи и достоверност на информацията


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 321

Осигуряване на трансакциите в електронната търговия


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 321

Осигуряване на трансакциите в електронната търговия


Източник: ISO

Член - наблюдател

CEN/CLC/JTC 19

Блокчейн и технологии за разпределен регистър


Източник: CEN
Активен член от 28.06.2022 г.

CEN/CLC/JTC 19

Блокчейн и технологии за разпределен регистър


Източник: CEN

Активен член от 28.06.2022 г.

ISO/TC 307

Блокчейн и технологии за разпределен регистър


Източник: ISO
Член - наблюдател от 28.06.2022 г.

ISO/TC 307

Блокчейн и технологии за разпределен регистър


Източник: ISO

Член - наблюдател от 28.06.2022 г.