Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-79

Електроенергетика

Активен

Комитет

Здравко Владимиров Георгиев

Розалина Халаджова

+359 2 817 4565

rozalina.haladzhova@bds-bg.org

Eлектротехника, електроника и далекосъобщения

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на електроенергетиката, отнасящи се за електрически силови уредби и съоръжения с номинално напрежение над 1 кV; Системи за фотоелектрическо преобразуване на енергията, Вятърни турбини, апаратура за измерване на електрическа енергия и управляване на товари; комплектни комутационни устройства за високо напрежение; въздушни линии за електропренасяне; предпазители за високо напрежение; силови трансформатори, измервателни трансформатори, малки силови трансформатори, реактори, силови захранващи елементи и подобни продукти; комутационна апаратура за напрежения над 1кV; вентилни отводи; мълниезащита на площни и линейни обекти СН и ВН; изолатори; високоволтови измервания; електрически релета, измервателни релета и защитни уредби; токове и напрежения при къси съединения; координация на изолацията; инструменти за работа под напрежение; силови системи за контрол и подобни съобщения;стандартни напрежения и честоти

Факти и цифри

272

Нови проекти

1752

Публикувани стандарти

0

Срещи

13

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/CLC/JTC 2

Електроенергетика


Източник: CEN
Активен член

CEN/CLC/JTC 2

Електроенергетика


Източник: CEN

Активен член

CEN/CLC/JWG 1

Eнергийни одити


Източник: CEN
Активен член

CEN/CLC/JWG 1

Eнергийни одити


Източник: CEN

Активен член

CEN/CLC/JWG 2

Гаранции за произход и енергийни сертификати


Източник: CEN
Активен член

CEN/CLC/JWG 2

Гаранции за произход и енергийни сертификати


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS F23

Енергия


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS F23

Енергия


Източник: CEN

Активен член

CEN/CLC/JTC 14

Управление на енергията и енергийна ефективност в рамките на енергийния преход


Източник: CEN
Активен член

CEN/CLC/JTC 14

Управление на енергията и енергийна ефективност в рамките на енергийния преход


Източник: CEN

Активен член

CEN/CLC/JTC 15

План за измерване на енергията за организации


Източник: CEN
Активен член

CEN/CLC/JTC 15

План за измерване на енергията за организации


Източник: CEN

Активен член

CLC/SR 28

Координация на изолацията


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 28

Координация на изолацията


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 32A

Предпазители за високо напрежение


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 32A

Предпазители за високо напрежение


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 36

Изолатори


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 36

Изолатори


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 36B

Изолатори за въздушни електрически линии


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 36B

Изолатори за въздушни електрически линии


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 36C

Изолатори за подстанции


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 36C

Изолатори за подстанции


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 37

Катодни отвoдители


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 37

Катодни отвoдители


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 42

Техники за изпитвания при високи напрежения и високи токове


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 42

Техники за изпитвания при високи напрежения и високи токове


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 68

Магнитни сплави и стомани


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 68

Магнитни сплави и стомани


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 73

Токове на късо съединение


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 73

Токове на късо съединение


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 96

Трансформатори, реактори, захранващи блокове и комбинации от тях


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 96

Трансформатори, реактори, захранващи блокове и комбинации от тях


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 11

Въздушни електрически линии с напрежение над 1 кV променливо напрежение (1,5 кV постоянно напрежение)


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 11

Въздушни електрически линии с напрежение над 1 кV променливо напрежение (1,5 кV постоянно напрежение)


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 13

Измерване и управлениена електрическа енергия


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 13

Измерване и управлениена електрическа енергия


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 14

Силови трансформатори


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 14

Силови трансформатори


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 17AC

Комутационни апарати за високо напрежение


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 17AC

Комутационни апарати за високо напрежение


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 36A

Проходни изолатори


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 36A

Проходни изолатори


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 78

Устройства и инструменти за работа под напрежение


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 78

Устройства и инструменти за работа под напрежение


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 82

Слънчеви фотоволтаични енергийни системи


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 82

Слънчеви фотоволтаични енергийни системи


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 88

Вятърни турбини


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 88

Вятърни турбини


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 8X

Аспекти на системите за захранване с електрическа енергия


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 8X

Аспекти на системите за захранване с електрическа енергия


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 99X

Силови инсталации за променливо напрежение над 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.)


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 99X

Силови инсталации за променливо напрежение над 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.)


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 57

Управление на електроенергийни системи и свързан с тях обмен на информация


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 57

Управление на електроенергийни системи и свързан с тях обмен на информация


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 38

Измервателни трансформатори


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 38

Измервателни трансформатори


Източник: CENELEC

Активен член

CEN/CLC/JWG 2

Гаранции за произход и енергийни сертификати


Източник: CENELEC
Активен член

CEN/CLC/JWG 2

Гаранции за произход и енергийни сертификати


Източник: CENELEC

Активен член

CEN/CLC/JTC 2

Енергетика


Източник: CENELEC
Активен член

CEN/CLC/JTC 2

Енергетика


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 94

Релета


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 94

Релета


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 94

Електрически релета с две състояния


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 94

Електрически релета с две състояния


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 95X

Измервателни релета и защитни съоръжения


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 95X

Измервателни релета и защитни съоръжения


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 27

Индустриални електронагревателни съоръжения и електромагнитна обработка


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 27

Индустриални електронагревателни съоръжения и електромагнитна обработка


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/BTTF 132-2

Преразглеждане на EN 50156 Електрически съоръжения за пещи и спомагателни съоръжения


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/BTTF 132-2

Преразглеждане на EN 50156 Електрически съоръжения за пещи и спомагателни съоръжения


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/BTTF 146-1

Загуби на малки трансформатори: методи за измерване, маркировка и други изисквания по отношение на регламента за екодизайн


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/BTTF 146-1

Загуби на малки трансформатори: методи за измерване, маркировка и други изисквания по отношение на регламента за екодизайн


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 23K

Енергийно ефективни електрически продукти


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 23K

Енергийно ефективни електрически продукти


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 32

Предпазители


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 32

Предпазители


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 117

Слънчеви термични електростанции


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 117

Слънчеви термични електростанции


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 118

Потребителски интерфейс на интелигентни мрежи


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 118

Потребителски интерфейс на интелигентни мрежи


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 120

Системи за съхранение на електроенергия


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 120

Системи за съхранение на електроенергия


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 122

Предавателни системи за ултрависоко, УВН, променливо напрежение


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 122

Предавателни системи за ултрависоко, УВН, променливо напрежение


Източник: CENELEC

Активен член

CEN/CLC/JTC 14

Управление на енергията, енергийни одити, енергийно спестяване


Източник: CENELEC
Активен член

CEN/CLC/JTC 14

Управление на енергията, енергийни одити, енергийно спестяване


Източник: CENELEC

Активен член

CEN/CLC/JTC 15

План за измерване на енергията за организации


Източник: CENELEC
Активен член

CEN/CLC/JTC 15

План за измерване на енергията за организации


Източник: CENELEC

Активен член

ISO/IEC JPC 2

Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия. Обща терминология


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/IEC JPC 2

Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия. Обща терминология


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 301

Енергиен мениджмънт и енергийни спестявания


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 301

Енергиен мениджмънт и енергийни спестявания


Източник: ISO

Член - наблюдател

TC 17/SC 17A

Комутационни апарати


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 17/SC 17A

Комутационни апарати


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 17/SC 17C

Комплектни комутационни устройства


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 17/SC 17C

Комплектни комутационни устройства


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 32/SC 32A

Предпазители за високо напрежение


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 32/SC 32A

Предпазители за високо напрежение


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 36/SC 36A

Проходни изолатори


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 36/SC 36A

Проходни изолатори


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 37/SC 37B

Компоненти за защита срещу отскоци на ниското напражение


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 37/SC 37B

Компоненти за защита срещу отскоци на ниското напражение


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 11

Въздушни електрически линии


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 11

Въздушни електрически линии


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 13

Измерване и управление на електрическа енергия


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 13

Измерване и управление на електрическа енергия


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 14

Силови трансформатори


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 14

Силови трансформатори


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 17

Комутационни апарати


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 17

Комутационни апарати


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 28

Координация на изолацията


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 28

Координация на изолацията


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 36

Изолатори


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 36

Изолатори


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 37

Катодни отвoдители


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 37

Катодни отвoдители


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 38

Измервателни трансформатори


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 38

Измервателни трансформатори


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 42

Техники за изпитвания при високи напрежения и високи токове


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 42

Техники за изпитвания при високи напрежения и високи токове


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 57

Управление на захранващи системи и свързаните с тях комуникации


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 57

Управление на захранващи системи и свързаните с тях комуникации


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 68

Магнитни сплави и стомани


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 68

Магнитни сплави и стомани


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 73

Токове на късо съединение


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 73

Токове на късо съединение


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 78

Работа под напрежение


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 78

Работа под напрежение


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 8

Аспекти на системите за захранване с електрическа енергия


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 8

Аспекти на системите за захранване с електрическа енергия


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 82

Слънчеви фотоволтаични енергийни системи


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 82

Слънчеви фотоволтаични енергийни системи


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 88

Системи за генериране на вятърна енергия


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 88

Системи за генериране на вятърна енергия


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 94

Електрически релета с две състояния


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 94

Електрически релета с две състояния


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 95

Измервателни релета и защитни съоръжения


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 95

Измервателни релета и защитни съоръжения


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 96

Трансформатори, реактори, захранващи блокове и комбинации от тях


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 96

Трансформатори, реактори, захранващи блокове и комбинации от тях


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 99

Координация на изолацията и управление на системи от силови електрически инсталации за високо напрежени над 1 кV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно напрежение


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 99

Координация на изолацията и управление на системи от силови електрически инсталации за високо напрежени над 1 кV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно напрежение


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 32

Предпазители


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 32

Предпазители


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 27

Индустриални електронагревателни съоръжения и електромагнитна обработка


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 27

Индустриални електронагревателни съоръжения и електромагнитна обработка


Източник: IEC

Член - наблюдател