Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-75

Електромагнитна съвместимост

Активен

Комитет

Росица Керина

Сийка Златанова

+359 2 817 4559

siika.zlatanova@bds-bg.org

Eлектротехника, електроника и далекосъобщения

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на електромагнитната съвместимост и методите за оценяване на въздействието на електричните, магнитните и електромагнитните полета

Факти и цифри

43

Нови проекти

273

Публикувани стандарти

0

Срещи

10

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CLC/TC 106X

Електромагнитни полета в околната среда на човека


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 106X

Електромагнитни полета в околната среда на човека


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 210

Електромагнитна съвместимост (EMC)


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 210

Електромагнитна съвместимост (EMC)


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/ETSI/JWG EMC

ЕМС на кондуктивни преноскни мрежи


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/ETSI/JWG EMC

ЕМС на кондуктивни преноскни мрежи


Източник: CENELEC

Активен член

TC 77/SC 77A

EMC - Нискочестотни явления


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 77/SC 77A

EMC - Нискочестотни явления


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 77/SC 77B

Високочестотни явления


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 77/SC 77B

Високочестотни явления


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 77/SC 77C

Високоенергийни преходни процеси


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 77/SC 77C

Високоенергийни преходни процеси


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 106

Методи за оценяване на електрически, магнитни и електромагнитни полета свързани с облъчване на хора


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 106

Методи за оценяване на електрически, магнитни и електромагнитни полета свързани с облъчване на хора


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 77

Електромагнитна съвместимост


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 77

Електромагнитна съвместимост


Източник: IEC

Член - наблюдател