Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-73

Опаковки, целулоза, хартия и картон

Активен

Комитет

Виолина Илиева Такова

Мария Христова

+359 2 817 4588

maria.hristova@bds-bg.org

Химия, храни и текстил

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация на номенклатура, методи за изпитване и спецификации в областта на: влакнести суровини за производство на влакнести полуфабрикати, като целулозна дървесина; рециклирана хартия; влакнести полуфабрикати; спомагателни материали, специално предназначени за производство на хартия и картон, като пълнители, пигменти, нишестета и свързващи вещества; хартии (включително хартия и картон) и по-специално печатни хартии и хартии за административни документи; хартии за промишлени цели и хартии със специално предназначение; хартии за санитарна употреба, опаковъчни хартии, включително велпапе; продукти, състоящи се главно от влакнести полуфабрикати, хартия и картон, включително с покритие, импрегнирани и ламинирани хартии, напечатани или ненапечатани, както и материали за опаковане и помощни средства за опаковане, с изключение на готовите опаковки.
Разработване на стандарти, относно терминология, размери, вместимост, маркировка, методи за изпитване, технически изисквания и екологични аспекти в областта на опаковките и единичните товари. Областта обхваща първични, вторични и транспортни опаковки и единични товари, независимо от използваните материали, форми, съдържание или използвана разпределителна система.

Факти и цифри

16

Нови проекти

1486

Публикувани стандарти

0

Срещи

9

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 261

Опаковане


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 261

Опаковане


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 172

Влакнести полуфабрикати, хартия и картон


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 172

Влакнести полуфабрикати, хартия и картон


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 120

Торби за транспортиране на храни за помощи


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 120

Торби за транспортиране на храни за помощи


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 368

Идентификация на продукти


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 368

Идентификация на продукти


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 51

Палети за обработка на стоките като единични товари


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 51

Палети за обработка на стоките като единични товари


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 63

Стъклени опаковки


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 63

Стъклени опаковки


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 122

Опаковане


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 122

Опаковане


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 52

Тънкостенни метални опаковки


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 52

Тънкостенни метални опаковки


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 6

Хартия, картон и влакнести полуфабрикати


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 6

Хартия, картон и влакнести полуфабрикати


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 6/SC 2

Методи за изпитване и спецификации за качество на хартия и картон


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 6/SC 2

Методи за изпитване и спецификации за качество на хартия и картон


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 122/SC 3

Технически изисквания и изпитвания на средства за опаковане, опаковки и единични товари (съгласно изискванията на ISO/TC 122


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 122/SC 3

Технически изисквания и изпитвания на средства за опаковане, опаковки и единични товари (съгласно изискванията на ISO/TC 122


Източник: ISO

Член - наблюдател