Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-72

Електрически апарати за ниско напрежение

Активен

Комитет

Иван Стоянов Ячев

Сийка Златанова

+359 2 817 4559

siika.zlatanova@bds-bg.org

Eлектротехника, електроника и далекосъобщения

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на комутационни апарати за ниско напрежение, комплектни комутационни устройства за ниско напрежение, защитни устройства за ниско напрежение, автоматични прекъсвачи и подобни апарати за битово, използване, предпазители за ниско напрежение и миниатюрни предпазители, устройства за защита срещу краткотрайни пренапрежения за битови и подобни приложения. Квалификация на електрически инсталационни контактори. Координация на изолацията на съоръжения за ниско напрежение. Безопасност на машини и защитни съоръжения. Условия на околната среда и методи за изпитване

Факти и цифри

92

Нови проекти

730

Публикувани стандарти

0

Срещи

6

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CLC/SR 104

Условия на околната среда, класификация и методи за изпитване


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 104

Условия на околната среда, класификация и методи за изпитване


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 109

Координация на изолацията на устройства за ниско напрежение


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 109

Координация на изолацията на устройства за ниско напрежение


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 32B

Предпазители за ниско напрежение


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 32B

Предпазители за ниско напрежение


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 32C

Миниатюрни предпазители


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 32C

Миниатюрни предпазители


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 121A

Комутационни апарати за ниско напрежение


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 121A

Комутационни апарати за ниско напрежение


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 23E

Автоматични прекъсвачи и подобни устройства за битово и подобно приложение


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 23E

Автоматични прекъсвачи и подобни устройства за битово и подобно приложение


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 37A

Апарати за ниско напрежение за защита срещу отскоци на напрежението


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 37A

Апарати за ниско напрежение за защита срещу отскоци на напрежението


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 44X

Безопасност на машини: електротехнически аспекти


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 44X

Безопасност на машини: електротехнически аспекти


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 32

Предпазители


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 32

Предпазители


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 121B

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 121B

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 70

Степени на защита, осигурена от обвивките


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 70

Степени на защита, осигурена от обвивките


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 37B

Компоненти за защита срещу отскоци на ниското напражение


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 37B

Компоненти за защита срещу отскоци на ниското напражение


Източник: CENELEC

Активен член

TC 121/SC 121A

Комутационни апарати за ниско напрежение


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 121/SC 121A

Комутационни апарати за ниско напрежение


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 23/SC 23E

Автоматични прекъсвачи и подобни устройства за битово и подобно приложение


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 23/SC 23E

Автоматични прекъсвачи и подобни устройства за битово и подобно приложение


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 32/SC 32B

Предпазители за ниско напрежение


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 32/SC 32B

Предпазители за ниско напрежение


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 32/SC 32C

Миниатюрни предпазители


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 32/SC 32C

Миниатюрни предпазители


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 37/SC 37A

Апарати за ниско напрежение за защита срещу отскоци на напрежението


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 37/SC 37A

Апарати за ниско напрежение за защита срещу отскоци на напрежението


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 44

Безопасност на машини: електротехнически аспекти


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 44

Безопасност на машини: електротехнически аспекти


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 104

Условия на околната среда, класификация и методи за изпитване


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 104

Условия на околната среда, класификация и методи за изпитване


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 109

Координация на изолацията на устройства за ниско напрежение


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 109

Координация на изолацията на устройства за ниско напрежение


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 32

Предпазители


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 32

Предпазители


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 121/SC 121B

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 121/SC 121B

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 121

Комутационни апарати и комплектни комутационни устройства за ниско напрежение


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 121

Комутационни апарати и комплектни комутационни устройства за ниско напрежение


Източник: IEC

Член - наблюдател

CLC/SR 121

Комутационни апарати и комплектни комутационни устройства за ниско напрежение


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 121

Комутационни апарати и комплектни комутационни устройства за ниско напрежение


Източник: CENELEC

Активен член